« evodemo. | Main | silent in chamber. »

new wave.

kažkaip.pikti,nuliūdę,pavargę,ieškantys,bijantys,silpstantys,bėgantys.išeitys-blankios,dirbtinės.paimsiu bambalecą ir šiandien bus zjbs.nebus.ir nebūna.viską supisa trintis,bendras žmonių kiaulinykas.srautas įvairių minčių,srautas naujo šūdo į galvą.ate ble.

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 3, 2011 10:29 PM.

The previous post in this blog was evodemo..

The next post in this blog is silent in chamber..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35