« krisk/kelkis/suvok/pabėk | Main | neapstraktumas,mielasis. »

rašyk sakau.

senis su ilga žila barzda ir tvirta lazda rankoj.aš išvarau į kitą pasaulį.jis man grumoja kumščiu ir liepia parašyt atsisveikinimo laišką.nenoriu rašyt.senis nepraleidžia išeit.,,rašyk sakau!''.rašau,nes bijau senio.pasirašau vardu ,,nihil''.ir tada atsiranda ta akis juodam fone.pažiūri pažiūri.atsibundu.,,nihil'' kiek prajuokina.
m. papasakojo dar vakar apie sterblinius kurmius,kurių sterblė į apačią žiūri.lol.

kas bus rytoj-žinau,
kas buvo vakar-pamiršau.
stiklinės akys,
rudas gyvenimas.
kas pasakys argumentą už ar prieš?
TAVO TĖVAS!

nihilemoj.

Comments (1)

eglioote:

arba Hamletas

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 2, 2010 12:30 PM.

The previous post in this blog was krisk/kelkis/suvok/pabėk.

The next post in this blog is neapstraktumas,mielasis..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35