« human cancer that infects | Main | it's called glitch, my boy »

šaltakraujė akis

ketvirta naktis-sapnas tas pats.juodas fonas,po truputį jis pradeda skilinėti į mažas šukes raudonais kontūrais.viduryje atsiranda gąsdinanti akis ir groja šitas:

ir pabundu suprakaitavęs.penkias minutes būna baisu/paslaptinga.paskui apsiprantu.šiandien turėtų būt penkta naktis su šituo sapnu.kažkiek malonu,nes tai nauja,bet kartu ir gąsdina.tikit sapnais gal?ką reiškia jų pasikartojimas?ką reiškia ta akis?

šiaip įdomu būtų,jei kažkas domitės.

drebėti priverčia

j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 9, 2010 12:18 PM.

The previous post in this blog was human cancer that infects.

The next post in this blog is it's called glitch, my boy.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35