August 06, 2004

i'm not there, this isn't happening

išgirdau kaip kitam buto gale burbuliuoja kava. tada pamačiau, kad kava čia pat po mano lūpom. išgirdau kaip tam pačiam kitam buto gale čirška radija, bet petys pasuko mano galvą, kaklas ją pareguliavo ir pamačiau, kad radija visai prie mano peties, groja visa žinančių politologų/filosofų ginčą. tada supratau, kad manęs ten nebuvo ir tai nevyko. tai buvo niekas ir taip aš patyriau impresionizmą.

Posted by vaikas at August 6, 2004 12:46 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?