February 15, 2004

be konkrečios temos

kaip svarbu yra duoti savo ymeilo pesvordą artimam žmogui. parodyti, kaip aš tavim pasitikiu [duok ir savo]. bet svarbu. ir malonu man. duodu pesvordą, jaučiuosi labai kietas.
nemiegoti visą naktį yra gerai. jaučiuosi apsnūdęs, laukiu, kol mama pašildys pyragėlį su kopūstais, slankioju po namus. kala šora. ir staiga užsidega vėl mano širdis, šoku į orą, susiraukiu, rėkiu, mostuoju rankomis [tipo šoku], nusileidžiu ant žemės, nusiraminu ir vėl dingsta visa ultra energija, ir vėl aš vaikštau lėtas, primerktom akim. galiu tik mąstyti kiek aš laiko pabuvau nesvarumo būsenoj pašokęs į orą. vis dėl to gerai. net jei tai ir būtų 0.0000000001 sekundės dalelytė, būtų gerai. kita vertus jei būtų 0.00000000001 sekundės dalelytė, jau būtų blogai. aš vilniuosi kad tai yra 0.0000000001 sekundės dalelytė. esu laimingas. skaičiuosiu pinigus. noriu į šalčius važiuot pamatyt vaikų. nežmonių [nx], o vaikų. jo?

Posted by vaikas at February 15, 2004 02:08 PM
Comments

jo

Posted by: r at February 15, 2004 07:29 PM
Post a comment

Remember personal info?