February 13, 2004

trys seniai

1. net nežiūrėjęs kokius 4 mėnesius į D diską šiandien užsukau pas žaidimus. jungiu max payne ir kažkokia nesąmonė. atseit neveikia.
2. seniai būvantys muzikos folderyje internešinal noiz konsipesy. gerai. paklausiau. traukiu kartu - kapitlsm staaaauhauhaul mai virdžinity!
3. prisiminiau seną pažįstamą. parašiau jam ymeilą. parūpo kaip jis gyvena. normaliai parūpo. dienas, kai naujesni pažįstami nieko gero neduoda, prisimeni senesnius.

Posted by vaikas at February 13, 2004 09:09 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?