« * | Main

Apie klientus ir jų (ne)baudžiamumą

Klausimai apie tai, ką reikėtų bausti, arba ar reikėtų bausti klientus, dažniausiai keliami diskutuojant apie prostituciją. Bet gan panašų klausimą apie atsakomybę galime iškelti ir kitoje visiškai nesusijusioje srityje.

Taip, vėl rašysiu apie veganus ir gyvūnų teisių gynėjus (beje, dabar tai tapo net madinga, kaip ir labai labai prasti Šilansko lygio bajeriūkščiai).

Prieš kurį laiką mačiau piešinių seriją apie "sukeitimą vietomis", kurių albumo viršeliu tapo nuotrauka apie Rhino poaching (emm... kaip tas gražiai verčiama į lietuvių kalbą?..). Na, kol kiti džiaugėsi ir dalinosi tais piešinėliais, man jie nepatiko. Ypač tas, kurį pamatai patį pirmąjį:

Pa%C5%BEym%C4%97jimas_325.jpg

Praėjo kiek laiko, ir per šią savaitę vėl kelis kartus internetuose jis man iššoko. Vis dar yra, kam jis patinka. Bet patikti neturėtų ir štai dėl ko.

Ką gi mes matome paveikslėlyje? Ogi kaip raganosis nupjauna nosį afrikiečiui.

Ėė, bet kažkas čia ne taip. Štai kas.

Nors raganosiai skerdžiami Afrikoje, tačiau pagrindinė nelegali raganosio ragų rinka (kaip ir dramblio kaulo) yra Azijos valstybės. Ir pagrindiniai jų pirkėjai - turtingieji. Todėl jei jau taip norisi kažką sukeisti vietomis ir nupjauti piktadariams nosį, paveiksliuke turėtų būti pavaizduotas koks turtingas kinas ar vietnamietis, o ne apdriskusias kelnes dėvintis poacheris. Kadangi už tai, kaip ši problema (taip, rhino poaching yra, imho, didelė problema) pavaizduota dabar, galėčiau tiek paveikslėlio autorę, tiek jo like'intojus apkaltinti labai negražiais dalykais. Ir pelnytai.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 1, 2016 6:20 PM.

The previous post in this blog was *.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35