Main | Kiopeniker gatvė Berlyne »

Neoretro

Per Ukrainos comrade'ą atradau grupę ,,Neoretro" iš Karelijos miestelio Kostomukša.

Truputis apie miestą. Kostomukšos miestelis įkurtas (1983 m.) Vakarų Karelijos aukštumos šiaurėje, 30 km nuo Suomijos, viduriniosios ir šiaurinės taigos subzonų ribose. Miestelio teritorijai priklauso senovinis kaimas Voknavolok, kuriame buvo sukurtas garsusis ,,Kalevalos" epas. Kostomukšoje gyvena beveik 30 tūkst. gyventojų. Vietiniu mastu tai gan didelis rajoninis centras, o bendrai - gili provincija.

Karelijos roko scenos kelių dienų narpliojimo išvados: ,,Neoretro" - unikaliausia Karelijos grupė nuo 60-ųjų pabaigos iki 90-ųjų pradžios. Grupė susikūrė 80-ųjų pabaigoje; išsiskyrė dekadentiškomis, infernalinėmis eilėmis, instrumentine sudėtimi, estetika. Keista, kad ši grupė liko beveik nežinoma už šiaurės regiono ribų...

O čia bene daugiausiai repeat'inta (ir nesėkminga vertime) ,,Baladė apie rožinę mamą", kur puikiai atsiskleidžia šiai grupei būdingas kalbėjimas apie siaubą be jokio patoso, abejingai ar net nuolankiai:

https://www.youtube.com/watch?v=zheZrk4pOvY

Šleiva lyrics'ų nuotrupa:

jai (mamai) paštu atsiųs surūdijusią neperšaunamą liemenę,
o joje - tavo griaučiai.

mama pažiūrės ir drebančiu balsu:
,,mano berniukas į tai visai nepanašus".
mama pastatys tave į balkoną
lig geresnių laikų.

majoras šyptels: ,,tavo vaikinas - herojus,
jis teisingai atrodydamas grįžo namo"

Daugiau dainų:

http://pleer.com/search?q=неоретро

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 07.02.14 22:35.

The next post in this blog is Kiopeniker gatvė Berlyne.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35