" /> st_: February 2005 Archives

« January 2005 | Main | April 2005 »

February 21, 2005

tegu ir juokinga

Ir čia atšuoliuoja naktis, užnešdama kontrastą savaitės pradžiai. Nuščiustytos logikos rėmai griūna, byra. Rytojus nesišypso. Vienas tų momentų, kai 'dabar lėva, bet atsikėlus ryte gali būt dar lėviau'. Anksčiau to sąlyga būdavo laipsniai. Dabar.. dabar gi aš paimu peilį į dantis, naktis lekia atatupsta, kliūna už slenksčio. Vardan viso gėrio vasarą. Vardan tų atsilieptesnių skambučių. Vardan naktinio dcc. Vardan įvairiausių remote gimimo dienų. Nakčiai leist užsibūt negali.
Ramesnis atsigulu lovon. Bučinys white rabbit (tam iš savaitės pradžios). Perduos telepatiškai tam, kam buvo skirtas. To nepajėgė technologijos.
Ar greit užmigsiu - nežinau. Naktis gali mėginti grįžti.

February 3, 2005

every februaaary

28 progos išprotėt.
Taip, toks jau sezonas. Paros metas. Despite light. Despite snow. Ta kritinė metų dalis, kai praeitis negelbsti. Kai muzika praranda narkotizuojančią reikšmę ir saviįtaigos laipsnis svyruoja ties itin žemais parodymais. Tas metas, kuris labiausiai užgrūdina. Tas metas, per kurį virš galvos sproginėja daugiausia krentančių meteorų. Kai Nacionalinė gvardija stoja į Mortal Kombat su emocine rezistencija ir visad visad laimi. Nutrenkia ją atgal į griuvėsius. Metams. Laimėjusių nebūna. Tik pralaimėję, kurių akys užkliūna už mano mieliausių paistalų.