« Naujoviška subalansuota aukštos antioksidacinės galios formulė | Main | subjektyviai išsibalansavęs »

reiktų nepamiršt

Alice laughed. “There’s no use trying,” she said. “One can’t believe impossible things.”

“I dare say you haven’t had much practice,” said the queen. “When I was your age, I always did it for half an hour a day. Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast.”

Alice’s Adventures In Wonderland (Lewis Carroll)

Comments (1)

girdėjau šitą citatą burton'o ekranizacijoj. po to alisa tapo itin sėkminga verslininke, nes, kaip ir jos tėvas, sugebėjo įsivaizduoti tai, kas kitiems atrodė neįmanoma :)

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 10, 2010 5:06 PM.

The previous post in this blog was Naujoviška subalansuota aukštos antioksidacinės galios formulė.

The next post in this blog is subjektyviai išsibalansavęs.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35