« Dar apie šampaną + dar apie gėjus | Main | Prabegomis »

Apie

Invert-advert - blog'as, kuriame dalinamasi lyčių stereotipais, seksualizuotais kūnais, heteroseksizmu, mizgonija ir seksizmu „kvepiančiomis“ reklamomis.

Blog'o autoriai pateikia savas (ar svetimas) įžvalgas apie reklamas, tačiau gilesnės analizės (kartais sąmoningai) yra vengiama, siekiant, kad kiekvienas skaitytojas galėtų publikuojamas reklamas panagrinėti ir įvertinti savarankiškai.

Jeigu pamatėte piktą reklamą ir norite ja pasidalinti, tapti Invert-advert bendraautor(iumi/e), rašykit laišką - > placebomanija(eta)yahoo(taškas)com

Jei patinka ką darome, turėtų patikti ir šitie dokumentiniai filmukai:

Jean Killbourne. Killing us softly 3

Jean Killbourne. Killing us softly 4

SEXY Inc. Our children under influence

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 6, 2010 7:19 PM.

The previous post in this blog was Dar apie šampaną + dar apie gėjus.

The next post in this blog is Prabegomis.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35