« Kas? Kur? Kada? | Main | Adbuster dalykai šiandien + dar apie Olialia kolą »

Kreditai

Šiandien kol keičiausi valiutą banke užkliuvo:

vartojimo%20kreditas.jpg

veiklos%20kreditai.jpg

Skirtumas akivaizdus, ar ne?..

O dirbtuvių rezultatų dar teks palaukti ;)

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 28, 2009 11:09 AM.

The previous post in this blog was Kas? Kur? Kada?.

The next post in this blog is Adbuster dalykai šiandien + dar apie Olialia kolą.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35