« January 2015 | Main

August 2015 Archyvai

August 8, 2015

atsimint #1.

jei dangus neužgriūs ant galvos, jei mėnulis atrodys linksmai, jei neištirps pavasarį sniegas, tai galbūt turėsiu laiko.

About August 2015

Šitam puslapy yra užrašai, užrašyti tada ir tada: August 2015

January 2015 yra peaeitas archyvas.

Visa kita čia arba archyvuose.

Powered by
Movable Type 3.35