Main

March 03, 2005

POKALBIAI ::: GENDER = SOCIALINĖ LY(G)TIS

arba ar vyrai
gali būti geros mamos?


kovo 8 d. antr., 19:00
PILIES MENĖ, Pilies 8.


poperinis skelbimux cia,galite i viduri prirasyt konors ir dovanot visiem gatvem sutiktiem

Jei šiuomet moderniame diskurse yra kalbama apie vyrų ir moterų santykius visuomenėje, kalba nebesisuka apie feminizmą, ar vyrų ir moterų lygybę. Daugiau yra imta remtis mintimi, kad didžioji dalis mūsų lytiškumo yra suformuota visuomenės. Lūkesčių buketas, nukreiptas į jus, priklauso ne tiek nuo jūsų fizinių atributų, bet nuo to, ką jūs ir jūsų bendražmogiai išmoko vaikystėje – kas nunešdavo indus, kas namie skaitydavo laikraštį, kas grodavo saksofonais koncertuose, kuriuose teko lankytis. Visa šita informacija suformavo jūsų požiūrį, ką turi daryti moteris, ką turi daryti vyras. Ir tai savaime nėra nieko blogo. Blogybė prasideda tada, kai pamirštame, kad yra daugiau nei dvi lytys - apie 10% žmonijos yra homoseksuali. Ir ten, kur mūsų požiūris tampa nebelankstus ir riboja žmonių pasirinkimą kažką daryti. Išties, moterims, kurios jaučia pašaukimą būti santechnikėms, elektrikėms ir pan. nėra labai lengva. Lygiai taip pat yra sunku vyrams, norintiems keliems metams pasitraukti iš karjeros, kad galėtų paauginti savo vaikus ir nebūtų visuomenės ir galbūt net pačios žmonos palaikyti lochais. Gender, socialinės lyties požiūris remiasi ne noru visus sulyginti, o atsižvelgti į konkrečius poreikius. Kaip visada, sokratiškas klausimėlis – ar prasiminga yra lygybė, kai yra po tris vyriškus ir moteriškus tualetus, bet prie moterų tualeto yra visada eilė? Su kovo 8-ta!

CandyCactus

Posted by alijosius at 12:31 AM | Comments (11)