« šachta. | Main | Akys. »

136 numeri, jūsų klausimo numeris-247.

poną a. bandė suvesti į statistiką-
ponas a. užgėrė.
poną a. bandė pagydyti-
ponas a. išvėmė.
ponas a. bandė pasigydyti-
poną a. prigirdė.
ponas a. bandė išeiti-
poną a. išvimdė.
ponas a. išliko-
poną a. visi sveikino,
ponui a. linkėjo vakuumo.
ponui a. visi padėjo-
poną a. pagaliau statistikon įdėjo,
ponas a. prabudo,tai suprato ir užgėrė.
pono a. daugiau niekas nebevimdė.
ponas a. išliko.
statistikos niekas nesveikina.


laikas čia matuojamas kitaip.dažniausiai viskas prasideda pusryčiais,nestipria kava ir saldainia.po to seka laiko tarpas iki pietų.kartais tame tarpe reikia pavaryti,kartais užtenka tiesiog nemiegoti.popiet ateina laikas,kai visi laukia pabaigos.pabaigoje nebūtinai būna vakarienė.tiesa,dažniau vakarienei visi renkasi svaiginimąsį-kas geria,kas dar ką daro,kas eina prie vandens,kas važiuoja dviračiu,kas bėgioja,kas lipa į kalveles.žodžiu,bando pamiršti-svaiginasi.ribų čia nėra,niekas nevimdo,svarbu,kad ateitum kada reikia.neblogas modelis,ane?kaip buvo galima nuspėti,jis visus tik dar labiau vargina.po ilgo laiko mes visi tampame ponu a. vienetukų ir nuliukų niekas nesveikina.

.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on July 3, 2014 10:34 AM.

The previous post in this blog was šachta..

The next post in this blog is Akys..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35