« pasirinkimo laisvė veda į nelaisvę. | Main | pi. »

error-reset-reset---killall

ratas apsisuka.o žmogus neapsisuka.ratas laimi.žmogus kaip visada.žmogus pasiryžta nebėgti,o ieškoti.bet neranda.tada ėda save, kodėl nebėgo.o ratas tuo metu vėl sukasi.nekeisdamas krypties,tikslingai.tuo tarpu žmogus pakečia kryptį daug kartų.spyriojimaisi pakeisti judėjimo tikslą, žmogų įklampina į dumblą.kairėj,dešinėj,dažniausiai per centrą nepataiko.tik myžčiojimai.nors,iš kitos pusės,kaip geriau?
kalno viršūnėje žmogus mato tikslą.jei jį pasiekia-ridenasi į pakalnę ir lipa vėl.tai sizifas,visgi,nebuvo kažkuo ypatingas.žmogaus tikslai irgi nėra kažkuo ypatingi.

.


Comments (2)

r:

tai ypatinga, jei tikslas zmogaus ypatingas. (pavyzdžiui eiti prie upės ir būti upe).

r:

Tai ypatinga, jei žmogaus tikslas ypatingas. (pavyzdžiui eiti prie upės ir būti upe.)

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 8, 2011 3:20 PM.

The previous post in this blog was pasirinkimo laisvė veda į nelaisvę..

The next post in this blog is pi..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35