« magija. | Main | pasirinkimo laisvė veda į nelaisvę. »

kai į signalą įneša papildomų.

noras būti vienam,
baimė likti be sugėrovų,
ilgesys to,kas paprasta,
siekimas to,kas nepaprasta,
ėjimas į priekį,
leidimas sau pačiam stovėti vietoj,
nemokėjimas pasakyti kas yra,
spėlionės apie tai,
bandymas sugalvoti,
noras palikti tai ramybėj,
suvokimas,kad būtina sau pačiam paaiškint.

k=1:1,kai out yra lygus in.ką praleidi per save,tą ir gauni.tik patikrinti ar dar teisingai veikia aparatas.distortionas būna,kai pridedi,kai tik keiti-distortionas negalimas.išpjausčius harmonikas,lieka sausas neįdomus terla robotukas,išmokęs apgauti,planuoti,atlikti kažką pagal eiliškumą.

reload reload reload server not found ping19216801 su taškais.

reply from19216801.

your computer is out of date.
viso gero.

j.

Comments (1)

brrrrrrbrrrrrr drrrrrrrr grrrrrr brrrbrrr grrr drrrrr grrrrr brr gr bff grrrrr trrr brrr gr trr brr grrrrrrrrr grrr

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 8, 2011 11:37 PM.

The previous post in this blog was magija..

The next post in this blog is pasirinkimo laisvė veda į nelaisvę..

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35