« daug daug daug tylos. | Main | taip būti negali,bet neesu tikras »

trečias brolis -?

žiūriu žiūriu.,,kaip gražu'' sako žmogus su auksiniais dantim.jis buvo pirmas,kuris mirė ir jam išlupo dantis kareiviai.bėgom per miškus,vijosi iki tvoros.paskui-laisvė.atsibudau šlapias.bet tokių tik daugiau sapnų.

pūtė vėjas stiprus,
padėjau nugalėt tau sunkumus visus.
aš ne poetas ir eik nachui.

;)

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on November 2, 2010 3:26 PM.

The previous post in this blog was daug daug daug tylos..

The next post in this blog is taip būti negali,bet neesu tikras.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35