« it's called glitch, my boy | Main | krisk/kelkis/suvok/pabėk »

pro kur gi išlekia nelabasis?

„Alkoholis – šėtono buveinė. Bet aš galiu palaiminimu ir maldomis išvaryti nelabąjį pro didžiųjų kojų nykščius“, – sakė brolis Arūnas ir tikino, jog kartais pats mato, kaip pro kojų nykščius išlekia nelabasis.

jie smagūs


j.

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 15, 2010 1:44 PM.

The previous post in this blog was it's called glitch, my boy.

The next post in this blog is krisk/kelkis/suvok/pabėk.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35