Main | 5dienio suvestinė »

kirminai graužia galvą

kelintą dieną neatstoja mintys apie tai, ką reiškia tapti nepriklausomu nuo kažko,neitin svarbu nuo ko. taip pagalvojus, lyg ir viskas paprasta, kažko atsisakai/kažką meti/atsiskiri nuo kažko,bet visos mintys tada susiveda į vieną tašką -- norėdamas išlaikyti kažkokią savo nepriklausomybę, tampi priklausomas nuo tos pačios nepriklausomybės,nes prisiriši prie jos su tikslu ją išsaugoti.smagu, ane?man tai nelabai:)

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 21, 2009 11:54 AM.

The next post in this blog is 5dienio suvestinė.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35