« minsk at night | Main | preved continued »

mano laiko herojus

gimimo diena 1921.09.12 - Stanislawas Lemas - mirties diena 2006.03.27.

Lemo kūryba yra priežastis, dėl kurios aš pamėgau literatūrą ir supratau daugybę dalykų apie save ir civilizaciją, kuriai priklausau.

Keliоs citatos atminimui:

Svajonė visada nugali tikrovę atsiradus vilčiai.

Reikia pažinti žmogaus malonumus, kad išmoktum jį kankinti.

Kur veda pasekmės? Priklauso nuo eskorto.

Tu kopi į viršūnę, tačiau pasiekęs ją išsiaiškini, jog visi keliai veda į apačią.

Tikėjimas tuo pačiu metu yra absoliučiai būtinas ir neįmanomas.

Tu gali užsimerkti prieš tikrovę, bet ne prieš prisiminimus.

Menas primena žmogui, kad jis nėra vien vartotojas, bet ir kūrėjas.

Už kiekvieno nuostabaus fasado yra paslėpta kažkas šlykštaus.

Dėl moralinių sumetimų aš ateistas – dėl moralinių sumetimų.
Manau, kad kūrėją galima pažinti iš jo kūrinių, ir pasaulis atrodo sudarytas tokiu skausmingu būdu,
kad geriau tikėti, jog jis nebuvo nieko sukurtas, negu manyti, kad kažkas padarė tai tyčia.

Griaudami paminklus palikite pjedestalus – jie visada būna parankūs.

Aš netikiu į galutinius sprendimus.

Niekada nemėgau totalitarizmo ir visos idėjos apie žmonijos padarymą laiminga visada atrodė man beprotiškomis.

Nesvarbu, ką tu naudoji rašymui; vienintelis svarbus dalykas: ką tu rašai.
Mašina, kuri rašytų knygas vietoj rašytojo dar nėra sukurta, ir greičiausiai niekada nebus.

Mano pesimizmas (kuris, tarp kitko, yra toli nuo absoliutaus) kyla iš mano nusivylimo tobulumo stoka žmogaus prigimtyje.

Savo knygose aš bandau parodyti neišvengiamus žmogiškos būklės trūkumus.

Praktiškai visa MF (mokslinė fantastika) yra šlamštas.

Absoliutaus žanrų grynumo literatūroje reikalavimas mūsų laikais tampa anachronizmu.

Tu tiki abejodamas ir abejoji tikėdamas; tačiau ši būklė taip pat nėra galutinė.

Jeigu žmogus turėtų geresnį humoro jausmą, viskas galėtų pasisukti kitaip.

Viskas paaiškinama mažo vaiko elgesio terminais.

Nei viena snaigė lavinoje nesijaučia atsakinga.

Senatvės esmė yra tame, jog sukaupi patirtį, kuria negali pasinaudoti.

Jaunesnysis buvo šeimos gėda.
Jam nupirko bilietą į laivą, skrendantį į žvaigždę Mira Coeti, kuri greit po jo atvykimo užgeso.

Gėris ir blogis yra asimetriški vienas kito atžvilgiu.
Gėris nenurodo į blogį, kad įrodytų savo teisingumą, o blogis visada savo pateisinimui pateikia vienokį arba kitokį gėrį.

Žmogus – tai būtybė, kuri mieliausiai samprotauja apie dalykus, kuriuos blogiausiai išmano.

Šiuolaikinė civilizacija – vertybių mainymas į patogumus.

Žmonės nenori gyventi amžinai. Jie tiesiog nenori mirti.

Kvailumas – istorijos varomoji jėga.

Ateitis visada atrodo kitaip negu mes sugebame įsivaizduoti.

Jeigu kažkas, nuo atomų iki meteoritų, gali būti panaudota kaip ginklas, vadinasi tai bus panaudota.

Civilizaciją sukuria idiotai, likusieji išsrebia putrą.

Jeigu pragaras egzistuoja, jis greičiausiai kompiuterizuotas.

Jeigu žmogus nesugeba kažko daryti gerai, geriau to visai nedaryti.

Niekas negali duoti daugiau, negu tas, kuris prarado viską.

Nėra nieko turtingesnio savo galimybėmis negu tuštuma.

Nėra baisesnės bausmės už vienišą amžinybę.

Nuo melo nėra apsaugos. Jinai yra kombinatorinė galimų derinių funkcija.

Žmonija – tai mūsų defektų, trūkumų, mūsų netobulumo suma, tai, kuo mes norime būti,
bet negalime, nemokame, tai tiesiog skylė tarp idealų ir realizacijos.

Pasaulis – tai vieno Superproto beprotystė, kuris pats dėl savęs galutinai išprotėjo.

Žmogus juokiasi ne todėl, kad jam linksma, o jam linksma, todėl, kad jis juokiasi.

Sekretorė buvo tokia graži, jog atrodė, kad jinai netgi nemoka spausdinti.

Negražu organizuoti viešą pasaulio pabaigą, kad sutvarkytum savo asmeninius reikalus.

Politikas neturi būti itin protingas. Labai protingas politikas mato, jog didesnė uždavinių dalis yra visiškai neįgyvendinama.

Masinė kultūra – nuskausminamoji priemonė, analgetikas, o ne narkotikas.

Sunku spręsti apie teisingumą ten, kur nusikaltimai ir blogis peržengė žmogiškojo suvokimo ribas.

Mažo blogio nebūna. Etikos nepamatuosi aritmetikos pagalba.

Išpūtimas – kvailystės motina.

Kelias į žvaigždes eina pro ilgametį įkalinimą. Astronautika kvepia kalėjimu.

Kosmose niekas nedingsta.

Karas – tai blogiausias būdas pažinti svetimą kultūrą.

Profesoriaus Tarantogos dėsnis:
„Niekas nieko neskaito, jeigu skaito, nieko nesupranta; jeigu supranta, tuoj pat pamiršta“.

Specialistas – tai barbaras, kurio nemokšiškumas nėra visapusis.

Kad kažką sužinotum, reikia jau kažką žinoti.

Kai bus sukonstruotas prietaisas, kuris norui esant galės sumažinti arba padidinti intelekto lygį,
tai atsiras paklausa intelekto mažinimui, jeigu teigiama, kad patys laimingiausi yra idiotai.