" /> 11Y4: Maggio 2004 Archives

« Aprile 2004 | Main | Giugno 2004 »

31.05.04

Koto ba arba Lost in Translation

Klausinėjantysis. Kaip skamba japoniškas žodis, nusakantis "kalbą"?
Japonas. (Ilgai dvejojęs.) Tai "Koto ba".
K. Ir ką jis reiškia?
J. Ba - tai lapeliai, ir visų pirma - žiedlapiai.
Prisiminkite vyšnios ir slyvos žiedlapius.
K. O ką reiškia Koto?
J. Į šį klausimą atsakyti sunkiausia.
Mums šiek tiek pagelbės tai, kad bandėme aiškintis Iki prasmę:
tai grynoji kviečiančios tylumos nuožava.
Tyluma, sukelianti šią kviečiančiąją nuožava, yra toji stichija, kuri ta nuožava atveria.
Tačiau Koto kartu įvardija pačią nuožavą, atsiveriančią nepakartojamomis akimirkomis
visa savo žavos pilnatve.
K. Tada Koto galėtų reikšti švytinčios žavos pranešimo vyksmą
(das Ereignis der lichtenden Botschaft der Anmut).
J. Puikiai pasakyta; tačiau žodis „žava“ pernelyg lengvai suklaidina dabartinį supratimą...
K. ... ir jį nukreipia būtent į impresijų sritį...
J. ... kuriai subordinuojama ekspresija kaip išsilaisvinimo būdas.
Man atrodo, būtų geriau orientuotis į graikišką žodį charis,
kurį aš radau nuostabiame Sofoklio posakyje, cituotame jūsų paskaitoje:
„... kurdamas gyvena žmogus... „.
Jūs jį verčiate žodžiu „malonė“ (Huld).
Juo geriau nusakomas žavos tylumos artėjimas.
[...]
J. Jūs žinoma prisimenate tą mūsų pokalbio vietą, kur pasakiau Jums japoniškus žodžius,
tariamai atitinkančius aisthēton ir noēton skirtumą: Iro ir Ku.
Iro išreiškia kažką daugiau už spalvą ir bet kokią juslinę suvokiamybę.
Ku, atvertis, dangaus tuštuma, reiškia daugiau už antjusliškumą.
K. Kas yra tas “daugiau”, pasakyti Jūs negalite.
J. Tačiau dabar aš galiu orientuotis į užuominą, slypinčią abiejuose žodžiuose.
K. Ką jie užmena ?
J. Tai, kame skleidžiasi jųdviejų žaismė.
K. O tai yra ?
J. Koto , kuriančios malonės švytinčio pranešimo vyksmas.
K. Koto galėtų reikšti išsiskleidžiantį vyksmą...
J. ... to, kas yra augimo ir žydėjimo prieglobstis,
K. Ką tada Koto ba reiškia kaip kalbos įvardijimas?
J. Įsiklausius į šį žodį, kalba yra : žiedlapiai, išsiskleidžiantys iš Koto.
K. Tai nuostabus ir neišgalvotas žodis. Jis įvardija kažką kita negu tai, ką mums parodo
metafiziškai suvokti pavadinimai : kalba, glossa lingua, langue ir language .
Jau ilgą laiką, apmastydamas klabos esmę, žodį „kalba“ aš vartoju nenoriai.
J. Kokį žodį Jūs vartojate ?
K. Žodį „sakmė“. Jis reiškia sakymą ir tai, kas nusakyta, ir tai, kas pasakytina.
[...]
J. Vadinasi, „sakmė“ nėra žmogiškojo šnekėjimo pavadinimas...
K. ... bet jis įvardija tą esatį, kurią užmena Jūsų japoniškas žodis Koto ba : sakmė-saką...

Cituojama pagal Martynas Heidegeris. Rinktiniai raštai . V.: Mintis, 1992. p. 399-401

Iš japono ir klausinėjančio pašnekesio apie kalbą

Šis tekstas atsirado 1953-1954 m.
Jį parašyti M. Heideggerį paskatino
Tokijo karališkojo universiteto
profesoriaus Tedzukos apsilankymas.
Versta iš:
Heidegger M. Aus einem Gespräch von der Sprache // Untewegs zur Sprache 1959

23.05.04

vakar

Vakar pagaliau normališkai "prisisocializavau". Laimei neprisimenu, kaip radau namus - ne taip gėda. Aišku, neapsiėjo be atradimų.
Iš 178 stebimo ir fiksuojamo bandymo galiausiai pavyko užbaigti ir pagrįsti grandiozinį socialinį eksperimentą.
Išvada: Blaivas supranta girtą blogiau, nei sotus alkaną.
(Kitos išvados ir darbo tezės bei bandymų sąlygos neatskleidžiamos iki oficialaus rezultatų paskelbimo)

22.05.04

žemėlapis

Radau Internete štai tokį keistą pasaulio žemėlapį :)

zemelapis.png

nespausk

20.05.04

Dasein, Unsinnes und die angewandte Kunst :)

escape.png


frankenstein.jpg


bookburning.jpg


clowntrans.gif

13.05.04

42 tylūs sinonimai

O paskui dar sako, kad rami tauta:)

sinonimai42.jpg

08.05.04

šventinė blogapklausa

Vienas iš geriausiai išsivysčiusių žmogaus sugebėjimų yra
orgijos ir tuso instinktas.
Mes lengvai sugalvojame pretekstus šventei
arba gedului, kuris galiausiai pavirsta švente.
Potraukis visokioms ženklioms-reikšmingoms datoms
greičiausiai yra toje neiškoduotoje genomo atkarpoje.
Po žodžio panem būtinai eis žodis circenses.
Kapitalizmas ir co išmokė labiausiai vertinti išeiginius holidėjus.
Bet šventės ir jubiliejai, karnavalai ir spontaniškos demonstracijos leidžia
praturtinti mūsų kasdienybę, iš antro bandymo atpažinti dantiraščiu išpaišytą veidą veidrodyje ir duoti laisvę mitinei sąmonei.
Noriu įnešti savo indėlį į ženkliųjų datų archyvą ir paskelbti
GEGUŽĖS 8 diena LIETUVOS PAGRINDINIO PUSLAPIO (HOME-PAGO) DIENA!

p.s. praneškit, jei blogai ieškojau ir ši diena jau seniai paskelbta.
prašau aktyviai dalyvauti ir postinti savo chompagų kelius,
netgi jei penki žmonės iš eilės pasirinko google.