July 21, 2011

tiltelis

vis dar neblogai lyjo, kai vaikai, užsidengę galvas plastikiniais maišeliais, iėjo į laiptinę. ji tokia pat kaip ir mūsų kiemo, su išimtais plytų kvadratais išorinėj sienoj. spėju, kad čia taip pat vaikai mėto į juos kamuolį, o senutė iš antro ar trečio aukšto juos už tai pliekia, kartais prisiversdama nusileisti iki apačios. mes ginčijomės su ja pusbalsiu, nes 5 aukšte gyvenanti vieno mūsų mama galėjo nugirsti, išlįst pro langą ir liept eit namo. laimei, senutė to niekad neperprato ir nors pradėdavo rėkdama, vėliau prityldavo, prisitaikydama prie mūsų. o kai ji pasiimdavo kamuolį, mes vaskindavom kuris eis jo atsiimt. jei po visų maldavimų neatiduodavo, tada vaskinom kuris eis išaiškint situacijos tėvams. vaskinom iki 3, praeitą kartą ėjęs vaikas turėdavo atsargos tašką. kamuoliui grįžus, viskas prasidėda iš naujo, nes buvom įsitikinę, kad mūsų alfalto ir betono kieme šie langeliai sukurti būtent mums. netrukūs vaikai paskubom išbėgo iš laiptinės, aiškiai nuveikę kažką negero. po kelių minučių supratau ką - į lauką balintų sienų išterliotais marškiniais ir nusmukusiom kelnėm išėjo išėjo barzdotas pusamžis vyriškis. jo pailgi juodžemio spalvos plaukai buvo susivėlę, o akys vos matėsi ištinusiam veide. vyriškis suėmė save rankom, kad būtų lengviau kovoti prieš aštriai krentantį lietų ir žemės trauką, ir pajudėjo lėtai ir nerangiai dėdamas basutes su kojinėm į balas. svirduliuodamas jis lėtai apėjo dvi mašinas ir įsuko į skersgatvį, kur atsirėmęs į sieną atgavo kvėpavimą. vėliau palei ją nupėdino namo. įdomu ar vaikai buvo pastatę jam ,,tiltelį''? tiltelis tai dvi plytos iš šonų ir viena virš galvos. atsimenu kažką pasakojant apie tai kieme. esant tilteliui, reikia atsargiai keltis, nes kitaip galvos skausmas užtruks ilgiau.

Posted by xdirtx at July 21, 2011 9:57 PM
Comments

Senai matytas :))

Posted by: ayja at July 22, 2011 8:16 PM
Post a comment

Remember personal info?