« šriftas "Palemonas" | Main | Movable Type 3.0 »

nagas

Išsikratyk klaviatūrą
Ir susirask ten savo seną nagą
Pasikrapštyk juo savo ausį
Galbūt tai tau sukels
Puikių prisiminimų

Comments

cia beveik Grigorijus Osteris "vrednie sovety dlya kompiuterastov" :)

==============================
yra ir lietuviskai: http://www.tekstai.lt/versti/pratimai.htm
Grigorij Oster
ŽALINGI PRATIMAI


ĮVAIRIAPUSIŠKI PASIRODYMAI

Atsistok tiesiai, kojos suglaustos, rankos prispaustos, šypsena maloni, žvilgsnis kuklus - pasirodei iš gerosios pusės. Sukrypk šuolyje, rankos išskėstos, pilvas storžieviškai atkištas, snukis įžūlus - pasirodai iš blogosios pusės. Kartok pratimą tol, kol aplinkiniai apie tave nesusidarys įvairiapusės nuomonės.

NELAISVOSIOS IMTYNĖS

Šio pratimo atlikimui reikalingas partneris, kuris šiuo metu labai užimtas, kažkur skuba, sako „ne”, atsikalbinėja ir apskritai nenori imtis. Kikendamas apglėbk jį rankomis ir pradėk imtis.

PERŽENGIMAS

Pratimas pradedamas žengiant per nedideles kliūtis: kaladėles, pieštukų dėžutes ir tėvų draudimus. Gera treniruotė prieš daug svarbesnius prasižengimus: padegimą, Tėvynės išdavimą ir vogimą vidury baltos dienos.

APSISUKIMAI

Atsistok tarp dviejų mergaičių. Pasisuk į vieną iš jų, paimk už parankės, prisipažink meilėje, grįžk į pradinę padėtį. Pasisuk į kitą, prisipažink, sugrįžk prie pirmosios. Mergaitės tuo metu gali paeiliui atlikinėti šuoliukus iš laimės.
Jei po ranka nepasitaiko jokių mergaičių, pakeisk jas fotografijomis arba atitinkamų paveikslų reprodukcijomis.

LAIKO TEMPIMAS

Jei turi timpą, užtaisyk ją vyšnios kauliuku, nusitaikyk sau į kaktą, įtempk gumytę ir laikyk ją tokioje padėtyje kiek galima ilgiau. Vilkink tą momentą, kada kauliukas žiebs tau į tarpuakį.

TURININGŲ KNYGŲ SKAITYMAS

Atsistok ant pirštų galiukų ir dešine ranka nuo viršutinės lentynos paimk svarią knygą. Perskaityk ir padėk į vietą. Tuos pačius judesius kaire ranka atlik su kita knyga. Šį pratimą atliekant kiekvieną dieną, išsivysto galingas intelektas kartu su didžiuliais bicepsais.

SĖDĖJIMAS SUDĖJUS RANKAS

Pradinė padėtis: sėdomis, sudėjus rankas. Pradedam: ir vienas - sėdime toliau, ir du, ir trys, ir keturi, ir penki, ir šeši, ir taip toliau... - ir toliau nejudame iš vietos. Pametus skaičių, keletą minučių pasiilsime ir pradedame pratimą iš naujo.

DREBULYS IŠ NEKANTRUMO

Atsistok priešais telefoną ir belaukdamas skambučio drebėk iš nekantrumo paeiliui tai greitu, tai lėtu virpuliu.

ŠUOLIUKAI IŠ BAIMĖS

Sulaukęs telefono skambučio, ragelio nekelk, pasisuk į telefoną nugara ir, kaskart jam sučirškus, šokčiok iš baimės tol, kol kažkam neatsibos skambinti.

KRŪPTELĖJIMAI IŠ NETIKĖTUMO

Atsistok priešais einantį laikrodį ir kiekvieną kartą, kai jis sutiksės, iš netikėtumo krūpčiok visu kūnu kiekvieną „Tik” palydėdamas žodžiais „Taip ir žinojau”.
Tik.
- Taip ir žinojau.
Tik.
- Taip ir žinojau.

BĖGIMAS TYLIAI IR SU RIKSMU

Pratimas atliekamas apsilankius suaugusiems svečiams arba tėčiui prigulus pailsėti po darbo. Reikia tyliai įbėgti į kambarį ir su riksmu iš jo išbėgti. Po to, nenustojus rėkti, įbėgti vėl ir tyliai išbėgti. Tęsti tol, kol prie tavęs neprisijungs svečiai ir tėtė, ir neišbėgs iš kambario su lygiai tokiu pačiu riksmu.

PIRŠTŲ LENKIMAS SKAIČIUOJANT „KRIAUŠES”

Kiekvieną kartą, kai gausi į pakaušį „kriaušę”, užlenk po vieną pirštą. Po dešimtos „kriaušės“ užlenkęs dešimtą pirštą, pamatysi, kad turi du kumščius, kuriais galėsi duoti grąžos tam „kriaušininkui”.

ŠIUKŠLIŲ IŠNEŠIMAS

Pratimas atliekamas kaip galima rečiau. Taip padidėja susikaupusių šiukšlių svorio poveikis visoms raumenų grupėms, atsakingoms už kibiro išnešimą. Tam, kad netampytum tuščio kibiro, kuris beveik neapkrauna raumenų, šiukšles parnešk atgal namo.

PASIRODYMAS

Pirmas etapas - išpūsk pilvą, antras - parodyk visus kitus savo privalumus. Galiausiai, jei tavęs vis dar nepastebėjo, gali sulaužyti gero elgesio taisykles ir parodyti į save pirštu.

KLAIDINANTYS JUDESIAI

Pratimas atliekamas tam, kad nukreiptum dėmesį nuo kitų jau atliktų ar dar tik sumanytų tavo pratimų. Garsiai pukšėk, šokčiok ir nuolat sukiokis visiems prieš akis, kad niekas nieko neįtartų.

Iš rusų kalbos vertė Darius Pocevičius