January 19, 2004

pirmą kartą bloginsiu savo...

nutrūkusių stygų muzika
skambanti viršuje
niekieno nepastebėta
niekieno neišgirsta
nakties triukšme
dienos ramybėje
miško bruzdesy
ir gatvės tyloje
rėksiu visa gerkle
paprastai ir nuobodžiai
niekas nesupras
ir tai bus mano žodžiai

Posted by vaikas at January 19, 2004 09:58 PM
Comments

Gražu!

Posted by: Максим at January 20, 2004 10:30 AM

aha:)
ir visada buna pirmas kartas

Posted by: turandot at January 21, 2004 01:58 PM

man rodz visay fain:)

Posted by: ugn at January 23, 2004 03:43 AM

dėkavoju

Posted by: domicėlė buvo negraži at January 23, 2004 04:14 PM
Post a comment

Remember personal info?