December 06, 2003

visi katinai...

...pavasarį sprogs.
visi visi - raini, juodi, balti, žali, ružavi ir violetiniai katinai pavasarį sprogs. ir meluoja mamos, kurios sako, kad jie tik IŠsprogs. jie SUsprogs. nes jų organizmai visų vienodi - pritaikyti pavasarį susprogti. mačiau sprogstantį katiną. aš su juo kalbėjausi. kalbėjom apie šeimą, vaikus ir t.t. jis kalbėjo labai labai tyliai. kalbėjom apie dvi valandas. baigėm kalbėti ir jis jau nusisuko eiti namo. į šiltą guolį miegoti. nusisuko... tyliai... sako: miau... tyliai... miau...
>
>
>
>
>ir tik
>
>
>
>POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠT!!!!!!!!
išsigandau, net nusipurčiau. pagavau beskrendančią vieną ausį. įsidėjau į kišenę ir parsinešiau namo. dabar kiekvieną vakarą į ją pasižiūriu [laikau stiklainyje, ruošiuosi klonuoti, nes protingas katins buvo]. ir ji man primena apie nelaimingą kačių lemtį. visos jos sprogs

Posted by vaikas at December 6, 2003 03:21 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?