« July 2011 | Main | December 2011 »

September 2011 Archives

September 16, 2011

apie pamatus

Kas liečia tvirtinimą, kad lengvi išsiskyrimai ardo šeimą, valstybės pamatą, tai, jei jau iš tikrųjų šeima yra valstybės pamatas, tai aišku, kad tas pamatas turi būti sveikas, jei valstybė nori būti sveika. Jei šeima yra pakrikusi, jei tik prievarta tesilaiko, jei jokio vidujinio ryšio tarp žmonos ir vyro nėra, tai tokia šeima – blogas valstybės pamatas. Tokį pamatą būtinai reikia pakeisti kitu – sveikesniu ir tvirtesniu.

Liuda Purėnienė
, 1931 m.

About September 2011

This page contains all entries posted to Ugne in September 2011. They are listed from oldest to newest.

July 2011 is the previous archive.

December 2011 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35