« May 2013 | Main | September 2013 »

August 2013 Archives

August 3, 2013

radiniai

Tokie, vienos nakties/ankstaus ryto gatvėje, radiniai. Buvo visko daugiau, nemenkas archyvas dokumentų, papelijusių knygų, nuotraukų ir t.t. Viskas matyt iš kažkur šalia gyvenusio kelių tiesimo inžinieriaus namų. Keletas dalykų pasirodė ypač įdomūs. Po tokios istorijos raporte, gal ne taip keistai atrodo ir šitas linčiškas vakarėlis

August 12, 2013

muzyka dni

sekant haec, dvi versijos: tada ir dabar

o čia viena interpretacija (Greil Marcus Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century)

1
2
3

About August 2013

This page contains all entries posted to ninjutsu in August 2013. They are listed from oldest to newest.

May 2013 is the previous archive.

September 2013 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35