« social | Main | muzyka dni »

radiniai

Tokie, vienos nakties/ankstaus ryto gatvėje, radiniai. Buvo visko daugiau, nemenkas archyvas dokumentų, papelijusių knygų, nuotraukų ir t.t. Viskas matyt iš kažkur šalia gyvenusio kelių tiesimo inžinieriaus namų. Keletas dalykų pasirodė ypač įdomūs. Po tokios istorijos raporte, gal ne taip keistai atrodo ir šitas linčiškas vakarėlis

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 3, 2013 10:49 PM.

The previous post in this blog was social.

The next post in this blog is muzyka dni.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35