« kas tu? | Main | fluxus ministerija »

o buvo ir taip

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Ugniaus 'F. Noise' 1996, nr.6 (?) zinas.

Visokios įdomios medžiagos galima rast Labdarių infošope. Man klausimas kyla ar Mindiakas dokumentinį filmą sukūrė kada nors? :)

Ir dar iš to pačio zino tokios aktualijos niekad per daug nesikeičiančios:

"Norėčiau viešai pareikšti, kad šlykščiuosi tokia valstybe, valdžia, tokia lietuvių tautos nuostata - kentėti, šlykščiuosi patriotizmu; šlykščiuosi susitaikymu ir nuolankumu; man šlykštūs premjero pasisakymai, šlykščiuosi tauta, kuri sugeba iškilmingai palaidoti žmogų, bet jam gyvam esant - nekreipia jokio dėmesio. Nėra jokios paramos, jokio užnugario. Nėra saugumo."

Comments (2)

zhala:

indeed indeed! sitas labai geras.

jie visi užsikodavę.
geras archyvas.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 2, 2010 2:20 PM.

The previous post in this blog was kas tu?.

The next post in this blog is fluxus ministerija.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35