« La la la la la la la... | Main | Kad smagiau gyventi butu »

Papasakok ką nors juokinga

Skaičiau Sergej Lukjanenko - "Paskutinė sargyba" (deje lietuviškai) ir ten atradau labai įdomų dalyką, į kurį aš neatkreipiau dėmesio. T.y. frazės, kurios "išgrynina" smegeninę arba tiesiog suparaližuoja.
Viena iš jų - "Papasakok ką nors juokinga", kita, nuo mokyklos laikų - "Sėsk ir pagalvok".
Reikia daugiau tokio tipo frazių ;]

Comments (3)

opit:

"nu, tai papasakok apie save" ;
"tai kas geresnio?".

Zogg:

"Viskas gerai."

enc:

"labas"

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 16, 2007 6:08 PM.

The previous post in this blog was La la la la la la la....

The next post in this blog is Kad smagiau gyventi butu.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35