« January 2007 | Main | March 2007 »

February 2007 Archives

February 16, 2007

Papasakok ką nors juokinga

Skaičiau Sergej Lukjanenko - "Paskutinė sargyba" (deje lietuviškai) ir ten atradau labai įdomų dalyką, į kurį aš neatkreipiau dėmesio. T.y. frazės, kurios "išgrynina" smegeninę arba tiesiog suparaližuoja.
Viena iš jų - "Papasakok ką nors juokinga", kita, nuo mokyklos laikų - "Sėsk ir pagalvok".
Reikia daugiau tokio tipo frazių ;]

February 21, 2007

Kad smagiau gyventi butu

Veiksmo vieta IE7.

...href="index.php?id=3&copy_id=5"
$_GET['id'] = "3©_id=5";
$_GET['copy_id'] = NULL;
...href="index.php?id=3&not_id=5"
$_GET['id'] = "3¬_id=5";
$_GET['not_id'] = NULL;
Ir kaip jaustis? ;]

About February 2007

This page contains all entries posted to mad in February 2007. They are listed from oldest to newest.

January 2007 is the previous archive.

March 2007 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35