« God's Gonna Cut You Down | Main | Kaip miela... »

Noriu...

Mielas Seneli Šalti,
Aš žinau, kad šiais metais buvau nelabai geras ir blogai mokiausi, ir šiaip visus erzinau...
Tačiau žadu pasitaisyti, ir noriu per ateinančius metus kaip nors gauti tik paprastą (ne starską ir ne balalaiką) akustinę gitarą... Visa kita jau pats kaip nors padarysiu.

Comments (1)

died moroz:

bez problem dorogoi moi.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 21, 2006 1:36 AM.

The previous post in this blog was God's Gonna Cut You Down.

The next post in this blog is Kaip miela....

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35