« May 2009 | Main | October 2009 »

July 2009 Archives

July 7, 2009

Lauktuvė iš tolybių

Nors šitas blog'as yra apie lietuviškas reklamas, bet nesusilaikiau neįdėjus lauktuvių šių nuotraukų.

P1310254.jpg

Į rankas papuolė nemokamas žurnalas "Long Island Woman", kurio tema - "Go green". Pagalvojau, "O, gal įdomu?" Keletas įvairių straipsnių apie ekologiją, ekologišką kosmetiką, vandenį, užterštumą, taip pat sąrašas Long Island, NY pagalbos moterims telefonų ir... didžioji dalis leidinio - reklamos. Ne bet kokios, o... plastinės chirurgijos. Pas mus tai matyt ne taip populiaru, sunkiai įkandama, o USA, sprendžiant iš reklamų gausos bei šūkių, tai... suprantama norma?.. Šiaip gaila vargšių amerikiečių, kurios pasiskaitę tokių leidinių ir tokių reklamų, gali tapti (ir tikiu, tampa) savimi nepasitikinčiomis ir savęs nekenčiančiomis zombėmis.


Continue reading "Lauktuvė iš tolybių" »

About July 2009

This page contains all entries posted to invert-advert in July 2009. They are listed from oldest to newest.

May 2009 is the previous archive.

October 2009 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35