Main

February 02, 2006

“Café Scientifique: klimato kaita ir pilietiškumas”

gavau tokia info - gali buti gerai. tuo tarpu linkai is berlyno

Tai trijų renginių ciklas, kuriuose bus nagrinėjami klimato kaitos faktai, darnios plėtros galimybės bei platesni globalaus pilietiškumo ir atsakomybės mastai. Kiekviename renginyje-video konferencijoje prie lietuviškos auditorijos prisijungs grupės iš Malavi ir Škotijos. Video konferencijos pradžioje ekspertas pristatys problemą, po to kiekviena grupė atskirai 30 minučių skirs debatinių klausimų iškėlimui, tada visos trys grupės apsijungs į trišalę diskusiją.

Café 3: Klimato kaita ir pilietiškumas
Data
Vasario 6 d.,pirmadienį
Laikas
Nuo 13.45 val. iki 16.00 val.
Vieta
Vilniaus nuotolinių studijų centro vaizdo konferencijų studija
Matematikos ir informatikos fakultetas
Vilniaus universitetas
Šaltinių g-vė 1a, Vilnius

Dalyviai
Nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai ir specialistai, aukštųjų mokyklų studentai ir visi kiti, kuriems yra aktuali ši tema.

Registracija
Mail@britishcouncil.lt iki vasario 2 d. Dalyvių skaičius ribotas. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, kontaktinę informaciją bei atstovaujamą instituciją.

Video konferencijos kalba
Anglų k. (Bus atliekamas sinchroninis vertimas iš anglu į lietuvių k.)

Pranešėjas: Kevin Dusion
Kevin Dunion, Škotijos Informacijos komisijos specialusis įgaliotinis.
Jis yra nemažai parašęs apie Škotijos politiką, tvarumą ir teisingumą aplinkosaugos srityje. Jis buvo žurnalo „Radical Scotland“ įsteigėjas ir redaktorius nuo 1982 m. iki 1986 m., o mokslinius tyrimus apie teisingumą aplinkosaugos srityje jis vykdė būdamas garbės vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Strathclyde universitete. Kevin daugybę metų aktyviai dalyvavo įvairiose kampanijose kovojančiose už informacijos laisvę. Jis taip pat buvo Škotijos Gamtos Paveldo Valdybos nariu bei Vyriausybės Tvarios Škotijos pakomitečio nariu. Jis atsisakė šių pareigų, kai 2003 m. vasarį užėmė Škotijos Informacijos komisijos specialiojo įgaliotinio postą.

Pranešimo reziumė:
Kevin Dunion, „Ramybės drumstėjai – kova už teisingumą aplinkosaugos srityje Škotijoje“ (eng. Troublemakers – The Struggle for Environmental Justice in Scotland), autorius įrodinėja, kad sprendimų priėmimo procese ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmonių, kuriuos labiausiai paveiks svarstomas sprendimas, nuomonei; kad, pareikalavus, visa informacija, o ne tik ta, kurią vyriausybė nori paviešinti, privalo būti prieinama plačiajai visuomenei; ir kad požiūris į viešas konsultacijas ir įsipareigojimą turi būti tikslingas ir leisti dalyviams nagrinėti ne tik mokslinius, bet ir etinius, socialinius ir ekonominius klausimus.

Moderatorius: Heather Reid
Heather Reid yra BBC Škotijoje orų prognozių sudarytoja, reguliariai dalyvaujanti Jungtinės karalystės mokslo festivaliuose, universitetiniuose renginiuose bei seminaruose. Glasgow mokslo centre ji rengia atmosferų sąlygų šou ir veda praktinius užsiėmimus moksleiviams bei viešąjai publikai. Heather Reid yra Glasgow universiteto fizikos ir astronomijos katedros garbės dėstytoja. 2003 metais Paisley universitetas jai suteikė garbės daktaro laipsnį, o 2004 metais Fizikos institutas jai suteikė prestižinį ‘Kelvin Medal’ apdovanojimą.

Posted by alijosius at 01:56 PM | Comments (0)