« Ką aš čekinu | Main | Planai »

Sekmadieninė išpažintis

Confession (rehearsal) by Mekasduo

Per savaitę susikaupė įvairių dalykų.
Ir regis, jog visi jie atstovauja mano naudai.
Viskas tik į gerą.
Tačiau.
Jei eičiau sekmadienį išpažinties pas kunigėlį, turėčiau daug ką papasakoti.
Bet aš neinu pas kunigėlį.
Sekmadienį savo išpažintį atlikau kolegai.
Visos savaitės dalykai susikaupė ir išsiliejo.
Išsiliejo ant metalo ir plastiko.
Per medį.
Išpažintis pasiekė adresatą.
Kolegai taipogi pavyko išpažinti.
Be jokių atgailavimų.
Be jokių dešimt marijų.
Be jokių aukų.
Klasikinė šventvagystė.
Ji skamba taip.

Comments (2)

Ooo, Daliax :)

Post a comment

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 14, 2011 10:09 PM.

The previous post in this blog was Ką aš čekinu.

The next post in this blog is Planai.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35