" /> Antanas Guevara: October 2006 Archives

« July 2006 | Main | February 2007 »

October 3, 2006

O lauknešėlyje buvo bomba.

Ir taip, kiekvieną rytą, mes siurbiame į save naują patirtį, vadinama gyvenimu.

Pakėlę galvas į viršų, kaimo muzikantai pradėjo klykti, moterys mazgojo uzbonus, žvaigždės skverbės pro debesis, o aš sedėjau liepoj ir valgiau žievę. Buvo pusvalandis po vidurnakčio ir pakrūmėmis slenkantys žvėrys, miško pakrašty, pranašavo beprasidedančią naują naktį. Nauja naktis, ne nauja era. Tiek jau iš jos tos naudos.

Kai sprogsta branduolinė, atominė bomba, pakyla ugnies kamuolys, esantis arogantiškas kaip Jupiteris.


Pjeras sušuko o Zoori, pravirko užvertęs galvą į žvaigždes, kur proksima degino ne vienos, artėliau esančios planetos veidą. Žibalas, tarytum garas, ūksmingą sekmadienio žiemos popietę garavo iš plaukų. Po kojomis pastatytas portveino butelis ir likęs moterų juokas ausyse veržte veržė lėkti.
Pjeras žinojo, kad kai pasaulis sirgs ir mirs, žmonės pakils, kaip vaivorykštės kariai.

October 2, 2006

Saulės sistema nesirūpina savo reputacija

Pirmadienis.
Trys gegutės kukavo medyje.Susikišęs kelias monetas į burną, Pjeras laukė gyvenimiškos sėkmės.

Antradienis.
Pjeras nustojo tikėti gegutėm.Pradėjo bandyt reklamom.Sakosi naujieji, koncentruotieji Persil,2 kilogramų pakuotė, vietoje trijų.Koncentruotas gyvenimas, - vietoje šimto metų, gauni dešimt koncentruotų.

Trečiadienis.
Kad ir kaip bebūtų originalu, kava su kefyru, čiulpia.Kavos pupelės, ne burokėliai.Laiškanešys nėra tavo priešas. Sąskaitos yra.

Ketvirtadienis.
Pagal asmenybės testą, tinkamiausia specialybė - skryblius.Pagal gyvenimą, paranojiški cinikai skrybėlių negamina, tad bedarbio duona pakvipo anyžiais.

Penktadienis.
Pjeras sugriovė mitą, kad vynas gerina virškinimą ir yra naudingas skrandžiuj.Ėda rėmuo.Kambary acto kvapas.

Šeštadienis.
Užmušt gali net valerijonas.O nuo kavos pakelio aspirino, kepenys iššauna kaip konfeti.

Sekmadienis.
Iš ko japonai gamina mašinas, auskarus, peilius, metalą? Iš sojų. Jie viską geba iš jų pasigaminti. Velniai.

p.s. Turiu baidarę, neturiu irklų.Teka upės, bet visos link jūros.Jūrą mačiau, pakolei netraukia.