August 29, 2004

fuckyouback Baudrillardui

užsirašiau taip:
priešinimasi subjektui argumentuojant jo priešingybe subjektas yra apvalomas (valstybei - antivalstybe, menui - antimenu ir t.t.).
atradau išeitį. priešinantis subjektui savo širdelei artimu ginklu apvalymas nevyksta. pvz. puolu valstybę negrįsdamas to antivalstybingumu, o savo gyvenimu. konkrečiau: puolu meną ne antimenu, o letrizmu.
einam muštis?

Posted by vaikas at August 29, 2004 02:18 PM
Comments

mlia, kada žmonės nustos skaityt tas raidyte ir nueis valgyt, šikt ir miegot?

Posted by: ve at August 30, 2004 10:25 AM

tada kai visi važiuos 300km, lauks, gros ir labai labai pavargs:)

Posted by: domicėlė buvo tzara at August 30, 2004 10:55 AM
Post a comment

Remember personal info?