March 02, 2004

filosofijos pradmenys visiškam neišmanėliui

džergžt tušinio koja skysta
be tušo be tušo be tušo
džergžt plaukai apsiklojo
be tušo be tušo be tušo
šlept po lova žalia
be tušo be tušo be tušo
be tušo be tušo be tušo
be tušo be tušo be tušo
mama, tėtė šlepetėse
be tušo be tušo be tušo
džergžt smirdanti koja
suplyšusioj šlepetėj
be tušo be tušo be tušo
purvinais nagais
be tušo be tušo be tušo
lyrinėse JŲ be tušo plokštėse
be mities be minties
minties tušo minties tušo minties tušo
be tušo be tušo be tušo
jūroj giliai giliai.
džergžt trimitai tušuoti
be tušo be tušo be tušo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

autoriaus paaiškinimas:
mano pasaulis įsivaizduojamas taip: jūra yra dangaus tirpimo padarinys. lašai lašai lašėjo lašėjo prilašėjo prilašėjo jūrą. vienintelis gyvenimo Klausimas [kuris nebūtinai turi būti klausiamas] yra apie kisieliaus receptą. nes po velnių, kisielius tikrai svarbus dalykas mano gyvenime. neįsivaizduoju nei vienos dienos be kisieliaus. tai nereiškia, kad aš jį kiekvieną dieną geriu, nesupraskit manęs klaidingai. tikrai to nedarau. nesu toks. bet aš drįstu jį prisiminti kiekvieną dieną, mielieji. kiekvieną mielą sekundę mano mintys vistiek susisieja savom rankom ir savom kojom su kisieliumi. dar kartą, mielieji, nesupraskite manęs klaidingai. aš tikrai nesu silpna asmenybė, nesugebėjusi atsispirti kisieliaus priklausomybės gundymams. tikrai ne. aš paprasčiausiai myliu kisielių.

Posted by vaikas at March 2, 2004 07:25 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?