tumblr series of tubes:

>>

« besisukančios | Main | raketinė technika »

Octubre 8, 2013

seen by the state

quinn norton nuėjo į stasi muziejų ir parašė gerą rašinėlį:

The younger and immigrant people have no connection to this place. They are logged elsewhere now, places as yet unopened.

prie to pačio -- schneieris apie tor'ą, išsamiai ir aiškiai.

This is getting frustrating. The NSA really should release a style guide for press organizations publishing their secrets.

ir visiškai ne prie ko -- mažas džiaugsmelis, pagaliau paskaičius manual'ą.
youtube-dl --extract-audio --audio-format=mp3 greitai išsaugoja audio medžiagą iš jųtūbo.

Posted by kpmg at Octubre 8, 2013 10:47 AM kaip.tik.ten

Comments

Post a comment
Remember Me?