Comments: re-vo-- what?

Comments

"problemą galima formuluoti dvejopai"
Kodėl dvejopai?

į trečią pastraipą galima būtų atsakyti: nixuja. kiekviename mieste (sic, manau) egzistuoja tam tikras materialumas - toks, kuris 'virtualaus' amžiaus vaikams (mums) gali sukelti tam tikrą nostalgiją. bet shit is real: benamiai, marozai, smulkūs ir stambūs nusikaltimai, solomonas (kuris dabar yra jau visų visų tagas), vandalizmas, mentai, ašaroti dainuojantys proletarai - visa tai yra materialių galios santykių elementai. ir taip, visa tai yra mieste, bet tik jei ir patį miestą suprasi kaip begalinės metropolio aibės elementą. kur čia revoliucija? well, that's what we call discourse.

@g12 ačiū, susipynė, fixed ;)

@frao va va va, neįtinklinto materialumo egzistavimo aš visiškai nekvestionuoju. bet čia kaip baumanas rašė: "šiuolaikiniai miestai yra likvidžios moderniosios visuomenės prastai suformuotų ir deformuotų produktų sąvartynai" - o tie "išmesti" produktai ir yra būtent tavo minėtieji benamiai, marozai ir proletarai.

tuo tarpu revoliucijos apibrėžimas, be abejo, priklauso nuo diskurso. industrinės visuomenės revoliucija - judėjimo iš apačios sukelti staigūs pokyčiai, po kurių eina ankstesnės santvarkos restitucija (teroras! jis tokia pat esminė revoliucijos dalis), o tada revoliucijos iškelti pokyčiai pamažu legitimuojami ne(be)smurtiniu keliu. taigi, tikrovėje to tikrai nebematome. ar todėl, kad revoliucijų nebereikia, ar todėl, kad kardinaliai pasikeitė jų turinys ir forma?

pirma pastraipa: nevadinčiau to sąvartynu, nes galiausiai dauguma gyvenam juose, iš jų kyla ir gamyba, įskaitant ir išraiškos matmens (kurioje materialus, turinio matmuo dažniausiai ignoruojamas) gamybą. tad būtent visą to paties matmens „tinklą“ vadinčiau kažkuria prasme „miesto savartyno“ ekskrementu, o ne atvirkščiai. galbut galima ribą tarp vieno ir tarp kito nubrėžti pagal 'belonging' ir 'inclusion' (badiou), bet „savartynas“, mano galva, ir toks, ir anoks: jis gali pasirodyti ne-included, nes izoliuotas išraiškos matmuo jo kaip ir neatstovauja, pvz. kibermetropolyje „savartynai“ gan pamiršti, išskyrus gryn ženklus suteikiančias istorijas (kaip pvz. tavo blogas), bet kita vertus materialiame miestų gyvenime visi tie dalykai yra included, nes apie juos kalbam, 'žinom', turim nuomones, turim reprezentacijas ir t.t. tad mano išvada: miestai nėra savartynai; savartynas yra pati visuomenė, o mėginimas išreikšti likvidžios modernios visuomenės atskyrą nuo šiukšlių yra tik dar vienas mėginimas suteikti vientisumą tam, kas nėra vientisa.

antra pastraipa: nemanau kad tavo pateiktas pavyzdys yra tinkamas revoliucijos apibrėžimas. net istorinis revoliucijos apibrėžimas negali būti sutrauktas iki keleto tokių sakinių. aš revoliuciją apibrėžčiau kaip iš konkretaus socialinio konflikto kylantį materialų pokytį. toks apibrėžimas labai platus, bet jis nereikalauja konkrečių istorinių slenksčių (kaip pergalė, teroro stadija, restruktūrizacija ir t.t.), kurie bet kokiu atveju yra tik istorinės kontingencijos, o ne griežtos revoliucijos apibrėžimo dalys.

peace yo.

Post a comment