« media joyride: feodalizmo dvasia ir lietuviškos vadybos etika (tm) | Main | akademinis skaitymas »

life // tokiu metu, troleibusai po langais

šventės:
mataruoti kojomis
su šautuvu
ir grybų pyragėliu
(abu tikri).


Posted by kachiba-chan at December 26, 2010 8:01 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?