« i mind feminism without postmodernism | Main | media joyride: feodalizmo dvasia ir lietuviškos vadybos etika (tm) »

life // sunday night youtube

žinau, kad bloginti apie jutubą - diagnozė, bet retsykiais, retsykiais kas nors ima ir atsitiktinai suklikina, ypač jei randi paliktą tabą.
the good, the bad and the queen - kingdom of doom:

ničnieko ypatingo, išskyrus smulkias atpažįstamybes: apsiblausęs rytas, kažkas daro valgyt, kažkas pagiriojasi, įrankiai, maistas, muzika, domino kauliukai, kryžiažodžis, praaušusi, galbūt vakarykštė kava, mobiliakai. rytas, kai atsibundi nuo degtukų žybtelėjimo ir balsų. namai gali būti už vieno ar už vieno tūkstančio kilometrų - sėdėti svetimoj virtuvėj visada vienodai paprasta, beprasmiška ir šilta. visada tie patys daiktų rinkiniai ir atsikartojančios mikrosituacijos. virtuvė - kišenė, kurį laiką sąžiningai apsauganti nuo pasaulio. a favourite kind of morning.


Posted by kachiba-chan at October 17, 2010 8:31 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?