« digging vilnius.lt | Main | google-free life »

xperience points // informacijos vs informacinis ir žinių vs žinojimo

šaulauskas per paskaitas peikia klaidingą terminų naudojimą ir aiškina subtilius skirtumus tarp sąvokų:

informacinė visuomenė vs. informacijos visuomenė
informacijos visuomenė (eng. information society) - postindustrinis bendrabūvis, kuriame daugumos narių užimtumas susijęs su nematerialių paslaugų kūrimu.
informacinė visuomenė (eng. informational society) - specifinis terminas, naudojamas castellso teoriniame modelyje ir iš esmės tinkamas naudoti tik šiame siaurame kontekste, kuomet informacija tampa centrine socialinės organizacijos forma. taigi, informacinės visuomenės plėtros komitetas turėtų skubiai pasikeisti pavadinimą, nes su castellsu vargu bau ar turi kažką bendro.

žinių visuomenė vs. žinojimo visuomenė
žinių visuomenė - nevykęs terminas, nes visų pirma asocijuojasi su žiniomis aka žiniasklaidos skleidžiamu turiniu (palyginimui - world wide web virtimas žiniatinkliu, duomenų (data), informacijos (information), žinių (news) ir žinojimo (knowledge) dažnas neskyrimas ir tapatinimas). taigi, jeigu mes kalbame apie procesą, kurio metu kaupiamos bei naudojamos žinios -- žinios kaip gebėjimas pritaikyti informaciją ir priimti sprendimus -- ir kuris yra pamatinis tam tikrame bendrabūvyje, kalbame apie žinojimo visuomenę (eng. knowledge society).


Posted by kachiba-chan at December 5, 2009 3:29 PM
Comments