« does baudrillard dream of electric sheep? | Main | šiukšlių sociologija »

xperience points // optimalios informacijos bruožai

[šį kartą valausi quicknote]

optimali informacija:
- turi būti perduota laiku (kuo greičiau įgijama informacija, tuo ji vertingesnė, o informacijai vėluojant, jos vertė krenta arba net atneša nuostolių), taigi bet kurioje veiklos srityje reikia užtikrinti kuo greitesnį informacijos cirkuliavimą [pvz.: nuolat atliekami rinkos tyrimai, nuolat stebimi konkurentai];
- kiekis turi atitikti siekiamą tikslą (kai informacijos per mažai, teisingo sprendimo priimti neįmanoma, kai per daug – prarandamas laikas, sprendimą priimti yra sunku);
- yra kokybiška pagal šiuos kriterijus: atitinka tikslą (tinka pręsti esamai problemai); yra visapusiška (apimti įvairius problemos aspektus); perduota tinkamu komunikacijos kanalu; gaunama iš patikimo šaltinio.


Posted by kachiba-chan at November 5, 2009 11:06 PM
Comments