« vietos yra fraktalai | Main | hospitalu iela »

xperience points // kosmosas (medijų visuma)

Kiekvienas Miestas taip pat yra tam tikra medijų sistema. Objektų, kuriais žmonės – dažnai nesąmoningai – vadovaujasi kasdienės veiklos metu judėdamas ir orientuodamasis tarp vietų, spektras labai platus: pradedant šviesoforais, tęsiant iškabomis, gatvių pavadinimų ženklais, universaliais simboliniais žymėjimais (pvz. viešųjų tualetų simboliai), operatyviais informaciniais pranešimais žiniasklaidoje, gandų bei miesto naujienų plitimo grandinėmis ir baigiant gatvės menu. Susiformuoja dalinai sistematiška, dalinai spontaniška „kelrodžių sistema“, kurios kūrimo procese dalyvauja dauguma miesto gyventojų: pradedant miesto valdymo organais ir baigiant maištaujančiais paaugliais. Medijuojami informacinio bei kūrybinio pobūdžio pranešimai – tiesioginė Miesto kaip visumos sąveikos su žmogumi kanalas. Orientacijos patogumas, konkretaus individo pritapimas arba nepritapimas prie duotojo Miesto „virpesių“ ir jo jaučiamas psichologinis komfortas vykdant kasdienio gyvenimo užduotis tarp kitų veiksnių yra tiesiogiai priklausomas ir nuo to, kiek „draugiškos vartotojui“ yra šios medijos ir kiek atitinka jo kultūrinius lūkesčius. Savotiškai galima kalbėti apie Miesto kaip vartotojo sąsajos patogumą, kurio kriterijai nėra smarkiai nutolę nuo kitos srities – programinės įrangos kūrimo – patogumo naudoti dėsnių. Aiškumas, suprantamumas, vientisumas, įsimenamumas, lankstumas, estetika kaip pagrindiniai patogumo naudoti prinicipai yra aktualūs ir miesto infrastruktūros projektavimo specialistams. Svarbus šios veiklos rezultatas – sukuriama medijų sistema, kurios pagrindu sudaromi asmeniniai mentaliniai žemėlapiai – subjektyvios individualios erdvės reprezentacijos, padedančios invidividui apibrėžti savo kasdienę erdvę.


Posted by kachiba-chan at April 9, 2008 9:12 AM
Comments