« przeciez przerwa | Main | bendravardės »

xperience points // apie motyvaciją ir inkarus

devintą ryto kolega išverčia mane iš lovos ir įbruka skardinę sidro. mes tarėmės kalbėt apie demotyvaciją:
- klausyk, o va tu turi kokių nors ritualų?
aš jau galvojau apie tai. kiekvienoj skubėjimo dienoj reikia inkaro. išsikerti penkių minučių langą iš amžinos atsakomybės ir tampi savesnis sau pačiam. taip paradoksaliai jaučiuosi - iš vienos pusės viskas sudėliota minučių tikslumu, iš kitos - kiekviena gresia netikėtumu ir pasikeitimu, nothing to be sure about. toks siūbavimas demotyvuoja amžina frustracija ir nemažėjančia "todo" krūva.
inkarai - tai dalykai, kuriuos gali įkalt ir daryt, nepaisant visų įmanomų bei vykstančių žemės drebėjimų, gaisrų, isterijų et cetera ad nauseam. jie geri savo pakartuojamumu - arbatos piatiminutkos ir kassavaitinis šeštadienio turgus. kai nebaudi savęs už nieko nedarymą (niekų darymą), po to lengviau paskaičiuot jėgas ir atlaikyt.
ir dar - jie turi būti realūs. rankutės, medžiagos, krapštymasis ir kuitimasis. pabrowsinimo piatiminutka niekada nebūna piatiminutka.
išsijungt mobailą, visus ekranus ir leisti lazy saturday noons. o kiekvieną kartą, kai kažkas išmuša iš vėžios - deathmarchai lieka deathmarchais - žinojimo, kad get over it, lygiai taip pat įvažiuosi atgal.


Posted by kachiba-chan at December 2, 2006 8:41 PM
Comments

Inkarai man grožinės literatūros skaitymas arba anime klasikos ryjimas. Niekada nesigraužiu dėl valandą trumpesnio pamiegojimo praleisto su knyga, ar savaitgalių sužiūrėjus kažkiek kažko serijų. Ir kai kasdien perskaitau po kelis puslapius ir sužiūriu po vieną seriją, savaitės pabaigoje turiu apčiuopiamų džiuginančių rezultatų.

Posted by: Merė Raili at December 3, 2006 1:10 AM

mere, turbūt tada nebūni susiraukusi, m?

Posted by: enc at December 5, 2006 12:47 PM

Rūkymas - inkaras?

Posted by: madman at December 6, 2006 10:28 AM