« the hum | Main | meeting room life »

life // in the neighbourhood

man sako: "kai taip užsiverti darbais, surask laiko penkias minutes pažiūrėti į dangų. rebootina dėmesio lauką".
aš grįžtu namo ir žiūriu per langą. dangaus matosi tik dešinys (ar kairys? neskiriu, neskiriu) kampas. bet lygiai taip pat sveika ir daug įdomiau žiūrėti į kiemą.
pavakarėm čia daug gyvenimo garsų.
dviem aukštais aukščiau kažkas barškina puodais, apačioj kažkas šaukia:
- aleksandra! ale! ale! aleksandra!
priešais mane vasaros pradžioj įsikūrė viengungio gyvenimo kaimynas. kiekvieną vakarą jis geria alų ir rūko neįžiūriu kokio brendo cigaretes. jis reikšmingai sėdi prieš kompiuterį ir varto storą neįžiūriu kokį žodyną. kad žodynas - aišku iš puslapių išdėstymo ir žaibiško pravertimo iki reikiamos raidės. jis man primena vieną artimą draugą.
kai kieme mušasi katinai, kaimynas priešais pro langą apipila juos vandeniu.
kaimynui priešais svarbi muzika. tiek galima suprasti iš lingavimo ir kalimo koja, iš to, kad kai susitinku jį parduotuvėj jis visada niūniuoja. kada nors pakviesiu jį puodeliui arbatos.
kai pas mane į svečius ateina agurkas, papasakoju jam apie kaimyną priešais ir jaučiu vuajerizmo kaltę.
agurkas sako:
- bet čia yra literatūrinis vuajerizmas, o ne pornografinis.
- o kur riba? - klausiu.
- riba yra kur jie nuogi, o tu dročini, - atsako agurkas ir man pasidaro ramu. nieko blogo, kad kas vakarą penkias minutes žiūriu pro langą.


Posted by kachiba-chan at September 7, 2006 9:25 PM
Comments