« rūšies specifikacija | Main | [pragha] drang nach westen »

life // gyviai ir amen

tie gyviai atskrenda kai užsidega šviesa, kad nuo ekrano mažiau skaudėtų akys.
tie gyviai atskrenda, ir palaiko kompaniją, neprašydami nieko atgal. jie panašūs į nėrinius, į permatomą mergaitišką šilką ir dar kažką iš užužpraeito gyvenimo, kai mansta buvo piratė ir ciniškai perleisdavo pro pirštus visas pasaulio prabangybes ('johoho ir butelis romo').
tie gyviai šešiakojai ir su sparnais, jų nėra ko bijoti, jie tik tupia ant baltų sienų, poruojasi, spiralėm ieško dar didesnės šviesos ir trenkiasi monitoriun.
visai neįkyriai dūzgėdami kaupiasi ir kaupiasi ir kaupiasi, dešimtim ir dešimtim, o paskui mansta eina miegot, ir dar paskutinėm sąmonės akimirkom girdi, kaip jie sudužta į lubas. po to dar girdisi neaiškūs industriniai garsai iš beprotnamio pusės, pro mygį suvokiant, kad tai viso labo kažkokių nesveikų šunų lojimas.
iš ryto aš atsikeliu ir jie visi būna mirę, sudužę ir pagauti į pakampių voratinklius. nors ką gali žinoti, galbūt ten geriau.


Posted by kachiba-chan at July 22, 2004 12:49 AM
Comments

:) žinau tavo ir opit blogo paslaptį:)) kai (jei) skaitai po kurio laiko pats smagumas tikriausiai visko iššifruoti ir prisiminti.
heh. štai kodėl mano skaitosi taip nuobodžiai:)

Posted by: Loading at July 22, 2004 8:27 AM

Belzebub-lord of the flies

Posted by: kwu at July 23, 2004 10:55 PM