« ir dar iš terminalo | Main | paprastai »

life // bybbbbliotekoj

ne! knygos yra smagu ten, kur joms ne vieta!

[ir vakaras, ir nudirbtas darbas, ir momentinis pasitenkinimas savim]


Posted by kachiba-chan at February 18, 2004 7:13 PM
Comments